Проекти и референции

Погледнете детайлите на някои от сградите, при които е използвано фолиото запрозорци на LLumar

Като една от водещите марки на фолиа за прозорци, LLumar е предоставяларешение за много проблеми свързани с прозорците на добре познати сгради,национални или международни организации по целия свят

Ефективна защита от топлина в София

Ефективна защита от топлина в София

Решението е било да се поставят отразяващи филми. Избора е бил сиватаотразяваща фолиа за прозорци на LLumar–Helios RHE35 ER HPR ...

Повече информация
Декоративно фолио в Ресторант Симфония

Ресторант Symphonia с декоративна фолиа LLumar

Вътрешните стъклени разделения на ресторант Симфония е трябвало да бъдатподновени, запазвайки модерния си облик.

Повече информация
Кулите UNITIC с монтирано защитно фолио

Кулите UNITIC с монтирано защитно фолио

LLumar укрепява кулите на международни организации.

Повече информация
Енергоспестяващо фолио в колежа в Дунауйварош

Енергоспестяване в колежа на Дунауйварош, Унгария.

В антрето на Колеж Дунауйварош е решен проблем с отопляването, като фолиа запрозорци LLumar се доказа за пореден път. 40.000kw са спестени на базата наизмервания.

Повече информация
Затъмняване на стъклата на превозни средства от градския транспорт в Будапеща

Затъмняване на стъклата на превозни средства от градския транспорт в Будапеща

Както и в много други държави, графитите се превръщат във все по-голямпроблем и за Будапеща. След процес на подбор, Транспортната компания на градБудапеща избира да използва продуктите на LLumar за много сегменти на технияавтопарк.

Повече информация