UV защита за обществени сгради

Защитете обитателите, продуктите във витрината или мебелировката от UVAоблъчване!

UV защита със сградните фолиа на LLumar за офис сгради

Обикновените прозорци не блокират адекватно ултравиолетовите (UV) лъчи,които могат да причинят значителни увреждания - включително и предизвикванена рак на кожата. Ултравиолетовите лъчи на слънцето също са водеща причиназа избледняване в интериори като мебели, настилки, стенни облицовки,произведения на изкуството и снимки. Магазините са особено изложени на рискаот тези щети, тъй като стоките във витрините са по-податливи на щети иизбледняване.

Докато обикновеното стъкло дава малка или никаква защитаот ултравиолетовите лъчи, прозоречните фолиа го правят за част от цената надруги UV-блокиращи алтернативи.

В сравнение с алтернативнитеинвестиции, които намаляват излагането на ултравиолетови лъчи (UV) катозавеси, щори и тенти, нашите UV фолиа не създават тъмна среда и не пречат нагледката.

Противослънчевите фолиа се предлагат в много нюанси и сразлични отразяващи свойства, което позволява на жителите на сградата да серадват на естествена светлина без нежелано UV облъчване, топлина иотблясъци. Много архитекти използват фолиата и за увеличаване на дневнатасветлина.

Фолиата за контролиране на слънцето осигурява ултравиолетовоотхвърляне чрез блокиране на повече от 99% от вредните UVA лъчи. Също така,с помощта на фолиота риска от кожни заболяване намалява.

British Skin Foundation Logo
Skin Cancer Foundation Logo

LLumar е ефективното решение в случаи,че искате да си подобрите комфорта,намалите разходите, да се защитите от счупено стъкло или просто да променитевизията.

Предимствата на фолиото за стъкла

Монтаж & Гаранция

Монтаж & Гаранция

Фолиа за стъкла на LLumar се монтира от обучени техници, а продуктите иматпроизводителна гаранция.

Повече информация
Проекти и Референции
Кабърче на карта

Намерете търговец близо до Вас

Официални дистрибутори на LLumar и опитният им екип са гаранция за качество.

Повече информация