Производителя

Производителя

LLumar фолиа се произвеждат от Eastman Chemical Company,глобална компания за специални химикали, основана през 1920 г. от ДжорджИстман от Истман Кодак. Eastman произвежда широка гама от съвременниматериали и специални химикали, които можеш да намериш в хиляди домашни ипромишлени продукти.

Марката LLumar е създадена в Съединените щатипрез 1977 г. и по-късно се разширява на световния пазар.

Професионална поддръжка

Работим директно с различни дизайнери,производители и клиенти, за да създадем продукти, които подобряватефективността и производителността на стъклото. Предлагаме най-широката гамаот филмови технологии в индустрията, произведени в чиста среда, за да сеосигури оптимално качество. Нашите специалисти могат да Ви помогнат данаправите най-добрия избор на фолио за проблемите, свързани с остъклението ида се направи прогноза за потенциалните разходи, периода, за койтоинвестицията Ви ще се върне и намаляването на СО2.

С нашата мрежа отсертифицирани монтажници ние ще Ви помогнем в професионалното поставяне нафолиата