LLumar

Енергоспестяване в колежа на Дунауйварош, Унгария.

40 000 kW от спестявания. Още нещо, доказващо ефективността на фолиа LLumar!

Антрето на сградата на Колеж Дунауйварош е имало проблем с топлиннатаизолация, решението, на който е било фолио за прозорци LLumar. След монтажана повече от 1000 кв.м. огледално фолио, консумацията на електроенергия отклиматичната система намалява с 40.000kw през летните месеци.