LLumar

Кулите UNITIC с монтирано защитно фолио

Преди всичко безопастност

Сред наемателите на офис-кулите UNITIC, намиращи се в Сараево, има многомеждународни организации. Тъй като сигурността на работещите там е многоважна, офис-сградата е била защитена със защитно фолио LLumar, за да може вслучай на взрив те да бъдат предпазени от разпръскващите се стъкла.


Монтажът е направен от:
CAC Folija – Serbia
György Kalló – Hungary