LLumar

Декоративно фолио за прозорците на рестирант Symphonia

Стилно решение за разделител!

Вътрешните стъклени разделения на ресторант Симфония е трябвало да бъдатподновени, запазвайки модерния си облик. С помощта на декоративно фолио запрозорци LLumar, част от стъкленото покритие е придобило набразден ефект,който освен нов и приятен вид придава и подходящо, функционално решение.


Монтирано от: Foltom Kft. – Hungary