LLumar

Затъмняване на стъклата на превозни средства от градския транспорт в Будапеща

За предотвратяване на графити и инциденти

Както в много други държави, така и Унгария проблема с графитите е все по-нарастваш. Следвайки , комисията на градския транспорт в Будапеща реши даизползва продуктите на LLumar за много превозни средства на тяхния автопарк.Чистите защитни фолиа за прозорци не само осигуряват защита от графитите ипо-ефикасни поддръжка, но така и пътниците пътуват в по-безопаснаобстановка, защото фолиота може да предотвръти и нараняванията от стъкленипърчета при евентуално пръскане на прозорец. Като част на растящния нипроект, повече от 5000m2 LLumar фолио е поставено на много от превознитесредства на градския транспорт в Будапеща.

Installers:
Metal 99 Kft. – Hungary
Döry ésTársa Kft. – Hungary
Gemino Dizel – Hungary