LLumar

Упътване как да изберете перфектното фолио за прозорци

Съществуват много брандове на фолиа, произведени и доставени от различникомпании, определящи се като прозиводили. С някои важни факта, ние ще сеопитаме да Ви помогнем да изберете надежна и трайна марка.

Как да изберете надеждна марка за фолиа

Днес можемда намерим продукти, които не винаги си струват парите, както на световните,така и на националните пазари. За обикновения клиент може да се окаже труднода определи коя марка надеждна, коя има история и трайна стойност.Нискокачествените фолиа губят своите качества на 1-2 години или дори и врамките на месеци. Не можете да го забележите, но обещаното изпълнение нафолиото може вече да е изчезнало. Може да улесните избора на правилнияпродукт, като зададете няколко прости въпроса. Преди да направите избора си,ние Ви предлагаме да зададете следните въпроси на продавача:

  • Койе производителя на фолиото?
  • Производителят или дистрибуторът член лие на международната асоциация за фолиа на прозорци?
  • Какви саусловията на гаранцията и кой я издава?
  • Какви данни за ефективностсе съобщават от дистрибутора?
  • Кой ще постави фолиото?
  • Каквасертификация ще получа към фолиото?

 

Кой епроизводителя на фолиото?

В днешни дни можем да чуем за хилядипроизводители на фолиа за прозорци. На почти всеки ъгъл в Китай и Кореа щенамерите такъв “производител”. От тези хиляди производителя можем да кажемсамо за 5-6 компании, че произвеждат професионални фолиа и разполагат спрофесионалн оборудване за създаването на качествен и траен продукт. Акопознавате производителя на марката, Вие веднага получавате по-добрапредстава за продуктите им. Като цяло местоположението на фабриката говоримного за качеството на продукта. Фолиата от Азия или от далечния изток могътда бъдат поставени под въпрос.

Фолиата LLumar са произведени отEastman Chemical Company. Нашите фолиа са изработени в САЩ под стриктенконтрол на качеството.

Производителят/дистрибуторът член ли е на EWFA или на IWFA?

Всички главнипрозиводители са членове на EWFA (European Window Film Association). Тезиасоциации имат етични и качествени изисквания към своите членове, за дамогат да предложат на купувачите им продукт с гарантирано качество. Списък счленовете може да намерите на уебсайта на асоциацията.

Eastman,производителя на LLumar фолиа за прозорци е също член на EWFA. Също така,дистрибуторът от Югоизточна Европа, Gál és Társa Kft. е член на EWFA, катосъщевременно е представител на европейските дистрибутори в борда надиректорите.

Какви са гаранционните условияи кой ги гарантира?

Гаранционните периоди са важни, но не винагинадеждни. Те могат да са гарантирани от самия бранд, от дистрибутора или отпроизводителя. Марковата и дистрибуторската гаранция са безмислени, ако неса подкрепени с фабрична гаранция. Една марка или дистрибутор могат даизчезнат от днес за утре, както вече се е случвало няколко пъти преди това.Шансът един водещ производител на фолио за прозорци да изчезне от пазара емног по-малък. Избирайте само онези марки, на които призводителите сасветовно известни, а дистрибуторите им осигуряват фабрична гаранция!

Гаранциите на фолиа LLumar са осигурени от фирмата Eastman, която имастойност от 9 млрд. USD. Дистрибуторите на LLumar имат право да предоставятгаранционни условия и периоди за своите клиенти единствено, ако сапрепоръчани от производителя. 

Какви данниза ефективността се публикуват?

Някои от дистрибуторите публикуватзаблуждаващи или недоказани технически параметри. Доверявайте се само наонези призводители, които публикуват данните за своите продукти споредевропейските стандарти EN410 и EN673, и тези референции са включени всъответните публикации. Има дистрибутори, използващи инфрачервенаспектроскопия (IR) за своите измервания, които могат да бъдат заблуждаващи,тъй като няма стандартен начин за измерването на инфрачервена трансмисия иотражение. Производителят може да измерва стойностите IRT или IRR във всякадължина на вълната, оптимална за неговите продукти. Препоръчителните инадеждни данни за измерване на ефективността на слънчевия контрол са TSER(Total Solar Energy Rejection) или SHGC (Solar Heat Gain Coefficient).Разгледайте проучването на Университета в Сегед! Ако все още не сте сигурнив избора на подходящо фолио, можете да попитате трета страна, EWFA щеотговори на всички ваши въпроси, свързани с темата.

Всички фолиаLLumar се измерват в съответствие с гореспоменатите стандарти, които саодобрени и от независими лаборатории за тестове. Eastman, производителят нафолиа LLumar не публикува IR данни, тъй като те са подвеждащи и не могат дабъдат измерени по определен стандарт. 

Койще постави фолиото?

Професионален монтаж е препоръчителен запрофесионални фолиа. Проверете дали сервизът е официално одобрен отпроизводителя за извършване на монтажа.

Професионалното поставяне наLLumar се извършва от обучени специалисти, сертифицирани от производителя.Преди монтажа, проверете дали сервизът е оторизиран или не, като поискатенеговата съртификация или се обадите на местния дистрибутор (++тел-номер++)

Каква съртификация трябва да получа примонтаж?

Съртификатът сам по себе си не прави разлика между продукт свисоко или ниско качество. Също така, ако не получим никакъв съртификат,това означава ниско качество или фалшиво фолио. Следвайки тези указания,можете да сте сигурни, че ще получите висококачествен продукт.

Съртификатите LLumar могат да бъдат издавани само от оторизиранисервизи. 

Надяваме се, че четейки тези указания, щеможете да намерите идеалния качествен продукт! За допълнителни въпроси,моля, свържете се с EWFA.