LLumar

Защитно автомобилно фолио

Защитете семейството Ви и ценностите си в автомобила

Не се превръщайте в жертва! Защитете Вашето семейство, себеси и значимото с LLumar.

Пътните злополуки се случват всеки ден, дории с най-отговорните шофьори. За части от секундата животът може да сепромени. При станичен удар:

  • Незащитени странични прозорци могатлесно да се разбият и разпръскат парчета стъкло в колата.
  • Стъкленитепарчета могат да причинят значителни разкъсвания и наранявания на очите.
  • Счупените прозорци увеличава вероятността пътниците да излетят презпрозореца, което е една от водещите причини за смърт при пътни злополуки.

Фолио за безопасност и сигурност LLumar осигурява силна защитнабариера между вас и стъклото в случай на авария. С LLumar прозорецът все ощеможе да се счупи, но стъклените парчета се придържат към фолиото.

  • Пътниците ще бъдат защитени от хвърчащи парченца стъкло.
  • Пътниците са защитени от други хвърчащи предмети от злополуката
  • Хвърчащото стъкло ще остане в едно парче и няма да попречи отварянетона въздушните възглавници(еърбегове)

Бъдете сигурни в защитатана LLumar всеки път, когато семейството Ви е в колата.

 

 

Защитете значимото

За по-малко от пет секунди крадец може дасчупи стъклото и да ви ограби. Това е особено опасно, ако Вие сте в колатапо време на нападението.

Фолиата за сигурност и безопасност на LLumarса най-добрата защита срещу нападения от типа “чупи и граби”.

  • Задържайки счупеното стъкло на място LLumar многократно забавядостъпа до купето.
  • Увеличеното време за проникване и допълнителниятшум привличат внимание към крадеца.
  • А ако сте в колата по време нанападението, ще имате повече време за бягство или адекватна самоотбраната.

Според тестове направени от DEKRA, в случай на страничен удар с 16 км/ч можеда се стигне дори до фатален изход причинен от счупено стъкло.

Още предимства с фолиа за стъкло