LLumar

Подобрете Вашите прозорци без да ги сменяте

Фолиата за прозорци на LLumar е решение за енергоспестяване на достъпни цени

Спести енергия и бъдете пазители на околната среда!

Знаете ли, че една трета от разходите за отопление и охлаждане на единдом могат да бъдат загубени, заради прозорци, които не са енергийноефективни? .

Фолио за стъкла LLumar може да укрепи прозорци, които сав добро състояние, но не енергийно ефективни. Монтажа на фолиата е бърз иизвършван от професионалисти, за да Ви уверим, че изгледа не се променя.

  • LLumar енергоспестяващи фолиа могат да намалят разходите отохлаждането на дома Ви.
  • Също така намалява и енергийнатаконсумацията на Вашия дом, помага в спестяването на пари и опазването наоколната среда.

Когато използвате енерго спестяващи фолиа за стъкло не само намаляватеразходите си, но и намалявате вредните емисии в атмосферата.

Енергоспестяване