LLumar

Защитно фолио против нежелана топлина и блясък

Контролирайте слънцето и направете по-безопасен домът Ви с LLumar стъкленофолио

Прозорците са важна част на сградите, било то заради светлината, коятоосигуряват или заради изгледа от тях. Те обаче създават и множествопроблеми, които варират нежеланите отблясъци, натрупване на топлина и високиенергийни разходи до преждевременно избледняване на килими, мебели идраперии. LLumar фолиа за прозорци могат да Ви помогнат в контрола на тезипроблеми, като междувременно осигурява по-голямо удобство и по-нискиенергийни разходи.

Прозорците играят голяма роля в регулирането натоплината и енергията. Около 30% от режийните разходи на средно жилище сапропиляни пари, поради липсваща изолация на некачествено поставенипрозорците. Фолиа за прозорци LLumar могат да намалят разходите за отоплениеи охлаждане, недопускайки преминаването на слънчевата топлина отвън иелиминирайки горещи и студени петна отвътре, и предотвратявайки изтичанетона топлината.

Дръпнете щорите, завесите и драпериите и пуснетесветлината да влезе. Фолио за прозорци LLumar намалява ослепителнатасветлина до 87%, улеснявайки Ви в гледането на телевизор или работата предкомпютър. И тъй като LLumar фолиата се предлагат в множество светли иизтънчени нюанси, ще можете да се наслаждавате на гледката без дазабелязвате фолиото.

Фолиата LLumar ще смекчат прегряването на жилищното пространство, ще намалятнеприятните отблясъци и ще защити Вас и Вашето семейство от вредните UVлъчи.

Още предимства с фолиа за стъкло