LLumar

Монтаж на фолиа за прозорци на търговски сгради

Намалете енергийните си разходи и увеличете комфорта на вашата сграда сфолиата за сгради LLumar!

uvegfolia_01uvegfolia_02

По-ниски енергийни разходи и увеличен комфорт с фолиаLLumar за търговци.

Като един от водещите в света брандове заархитектурни фолиа за прозорци, LLumar е подчертавал иконични и добрепознати сгради по целия свят от десетилетия с доказани резултати. ОтБъкингамския дворец до Ватикана и централното седалище на Крайсер, LLumarнепрекъснато надвишава очакванията на най-изисканите си клиенти.

LLumar получавате средствата и възможността да усъвършенствате стила и даувеличите производителността и сигурността на сградите до нови нива. Беззначение дали желаете да намерите решение за проблеми като подобряване накомфорта, намаляване на енергийните разходи, увеличаване на интимността,защита против графити или осигуряване на противоударна защита – LLumarпредоставя надеждно решение.

Ползата от продуктите ни:

 • Спестяване на енергия
 • Повече комфорт и продуктивност
 • Ултравиолетова защита
 • Противоударна защита
 • Дизайн ивъншност
 • Защита против графити

Бенефисите на фолиата за стъкло

 • Енергоспестяване
 • По-голямо удобство и Продуктивност
 • UV защита
 • Защита от счупване при кражби
 • Дизайн и външен вид
 • Защита от графити
 • Спестете енергия