LLumar

LLumar намалява енергийните разходи до 15%.

Зничително спестяване. Бързо отплащане. Добра инвестиция.

Енергийно ефективен ли е Вашата сграда?

Енергоспестяващо фолио за прозорци LLumar може да подобри ефективносттана почти всяко остъкляване, което значително намалява изразходваната енергия. Професионалните енергийни одити прогнозират, че сградите, реконструирани с фолиа за енергоспестяване CPFilms, биха могли да достигнат до 15% годишни енергийни спестявания с подобрена ефективност на ОВК, намалени въглеродни емисии и до три години възвръщаемост на вложенията.

Една трета от разхода за охлаждане на сграда е заради навлизащата топлина през прозорците, а почти 75% от съществуващите прозорци не са енергийно ефективни. LLumar предлага изключителен процес по Енергиен Одит, чрез широко-разпространената DOE-2 система за анализ, за да покаже, как LLumar ще подобри ефективността, което ще доведе до значими икономии и бърза възвръщаемост на вложенията. Процесът по Енергиен Одит на LLumar е единственото средство в бранша, което е преминало независими проверки от най-големите световни енергийни компании.

LLumar е ефективното решение в случаи,че искате да си подобрите комфорта,намалите разходите, да се защитите от счупено стъкло или просто да промените визията.

Предимствата на фолиото за стъкла