LLumar

LLumar намалява енергийните разходи до 15%.

Зничително спестяване. Бързо отплащане. Добра инвестиция.

Енергийно ефективен ли е Вашата сграда?

Енергоспестяващо фолио за прозорци LLumar може да подобри ефективносттана почти всяко остъкляване, което значително намалява изразходванатаенергия. Професионалните енергийни одити прогнозират, че сградите,реконструирани с фолиа за енергоспестяване на CPFilms, биха могли дадостигнат до 15% годишни енергийни спестявания с подобрена ефективност наОВК, намалени въглеродни емисии и до три години възвръщаемост на вложенията.

Една трета от разхода за охлаждане на сграда е поради топлината влизащапрез стъклата на прозорците, а почти 75% от съществуващите прозорци не саенергийно ефективни. LLumar предлага изключителен процес по Енергиен Одитчрез широко-разпространената DOE-2 система за анализ, за да покаже какLLumar ще подобри ефективността, което ще доведе до значими икономии и бързавъзвръщаемост на вложенията. Процесът по Енергиен Одит на LLumar еединственото средство в бранша, което е преминало независими проверки от най-големите световни енергийни компании.

LLumar е ефективното решение в случаи,че искате да си подобрите комфорта,намалите разходите, да се защитите от счупено стъкло или просто да променитевизията.

Предимствата на фолиото за стъкла