LLumar

UV защита за обществени сгради

Защитете обитателите, продуктите във витрината или мебелировката от UVAоблъчване!

Обикновените прозорци не блокират адекватно ултравиолетовите (UV) лъчи,които могат да причинят значителни увреждания – включително и предизвикванена рак на кожата. Ултравиолетовите лъчи на слънцето също са водеща причиназа избледняване в интериори като мебели, настилки, стенни облицовки,произведения на изкуството и снимки. Магазините са особено изложени на рискаот тези щети, тъй като стоките във витрините са по-податливи на щети иизбледняване.

Докато обикновеното стъкло дава малка или никаква защитаот ултравиолетовите лъчи, прозоречните фолиа го правят за част от цената надруги UV-блокиращи алтернативи.

В сравнение с алтернативнитеинвестиции, които намаляват излагането на ултравиолетови лъчи (UV) катозавеси, щори и тенти, нашите UV фолиа не създават тъмна среда и не пречат нагледката.

Противослънчевите фолиа се предлагат в много нюанси и сразлични отразяващи свойства, което позволява на жителите на сградата да серадват на естествена светлина без нежелано UV облъчване, топлина иотблясъци. Много архитекти използват фолиата и за увеличаване на дневнатасветлина.

Фолиата за контролиране на слънцето осигурява ултравиолетовоотхвърляне чрез блокиране на повече от 99% от вредните UVA лъчи. Също така,с помощта на фолиота риска от кожни заболяване намалява.

LLumar е ефективното решение в случаи,че искате да си подобрите комфорта,намалите разходите, да се защитите от счупено стъкло или просто да променитевизията.

Предимствата на фолиото за стъкла