LLumar

Защитете пътниците в превозното средство

Гарантирайте по-удобно пътуване, направете стъклата по-безопастни ипредпазете Вашия автомобил от вандализъм

LLumar fóliák a BKK metróin

Фолиото за слънчев контрол осигурява по-комфортна обстановка припътуване, като намалява чуството за изгаряне от слънцето през прозореца. LLumar фолио намалява и температурата в превозното средство помагайки и наклиматичната система да охлажда, използвайки по-малко енергия.

Съсзащитнато фолио на LLumar пасажерите ви ще бъдат в безопастност по време напътуване. В случай на злополука няма да има хвърчащи парченца стъкло, коитобиха могли да наранят пътниците. Също така, в случай на злополукаспасителният екип ще може лесно да отстрани стъклата от превозното средство,без да се налага да ги чупи, с което евентуално да бъде наранен някой отпътуващите.

Много от градовете по света се сблъскват с проблеми отувеличаващия се вандализъм като драскането на прозорци и други повърхностина градския транспорт с боя, киселина и др. механични средства. Специалноизработените фолиа, почти незабележими след поставянето им, осигуряват лесноотстранима повърхност и евтино решение, което може да намали или дапредотврати нуждата от скъпа смяна на стъклото. Разходите от смяна на дорисамо едно стъкло могат да надхвърлят стойността на фолиране от 10 до 20 пъти.

Бенефисите на фолиата

  • Топлинна защита и Енергоспестяване
  • Защита от утревиолетови лъчи (UV)
  • Пътници в безобастност
  • Защита на превозни средства
  • Многофункционална защита

Освен от градския транспорт на Лондон, Хановер, Берлин и Франкфуртпродуктите на LLumar като водещ производител на фолио за стъкла в света саизбрани и от железопътните компании на Германия (DB), Дания (DSB) и Италия(Trenitalia). Нещо повече, световноизвес

Защита от повреда