LLumar

Технически характеристики

Техническа характеристика

От списъка с технически характеристики Вие можете да получите информацияза всяко фолио отностно пропускливост, отражение и абсорбция на слънчеватаенергия, също така пропрускливост и отръжение на видимата светлина, UVпропускливост и пълно отражение на слънчева енергия.