LLumar

Производителя

Eastman Chemical Company

LLumar фолиа се произвеждат от Eastman Chemical Company,глобална компания за специални химикали, основана през 1920 г. от ДжорджИстман от Истман Кодак. Eastman произвежда широка гама от съвременниматериали и специални химикали, които можеш да намериш в хиляди домашни ипромишлени продукти.

Марката LLumar е създадена в Съединените щатипрез 1977 г. и по-късно се разширява на световния пазар.

Професионална поддръжка
Работим директно с различни дизайнери,производители и клиенти, за да създадем продукти, които подобряватефективността и производителността на стъклото. Предлагаме най-широката гамаот филмови технологии в индустрията, произведени в чиста среда, за да сеосигури оптимално качество. Нашите специалисти могат да Ви помогнат данаправите най-добрия избор на фолио за проблемите, свързани с остъклението ида се направи прогноза за потенциалните разходи, периода, за койтоинвестицията Ви ще се върне и намаляването на СО2.

С нашата мрежа отсертифицирани монтажници ние ще Ви помогнем в професионалното поставяне нафолиата