LLumar

Със някакъв специален препарат ли трябва да се почиства фолиото?

Често задавания въпрос от нашите клиенти е как да се грижат за фолиото LLumar след монтажа му. Макар и не толкова издръжливо като стъкло, фолиата LLumar имат здраво недраскаемо покритие. Почистват по традиционния начин с мека кърпа и обикновен препарат за стъкло.